17 januari 2019

CDA Overijssel wil gesprek met en actie voor jonge boeren

Het CDA heeft aangegeven dat zij vindt dat de provincie snel samen met GS en PS met jonge boeren rond de tafel moet. Het OAJK, de vereniging van jonge boeren in Overijssel, heeft hier in een brief aan de provincie om gevraagd. Het CDA is van mening dat  de provincie snel gehoor moet geven aan het initiatief van de jonge agrariërs. “Het is goed om samen te kijken op welke wijze de agrariërs van de toekomst ondersteuning kunnen verwachten van de provincie. Voor veel jonge boeren staat bedrijfsovername hoog op de agenda. Naast de mooie regeling die ervanuit het rijk beschikbaar komt voor bedrijfsopvolging, vind ik dat hier ook meer aandacht voor moet komen in ons eigen Agro en Food beleid”, aldus woordvoerder Landbouw en Natuur Jeroen Piksen

Leren van elkaarPiksen ligt het belang van dit gesprek toe: “Er zijn in Overijssel ongeveer nog 7000 agrarische bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de productie van ons voedsel en het beheer van ons landschap. Ze hebben te maken met steeds zwaarder wordende regelgeving op veel verschillende gebieden, onzekerheid door natuurdoelen en de vraag hoeveel perspectief er is voor de toekomst houdt velen van hen bezig. Er zijn vele regelingen, maar blijkbaar zijn die niet voldoende bekend of niet sluiten deze onvoldoende aan bij de problematiek. Daarom lijkt een gesprek ons voor beide partijen een goede eerste stap”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.