03 november 2018

CDA Overijssel wil plus op cultuur; 1 miljoen extra voor 2019

Naast het ondersteunen van het Orkest van het Oosten wil het CDA dat ook de rest van de cultuursector extra wordt ondersteund. Daarvoor dient de fractie samen met ChristenUnie een amendement in om voor 2019 1 miljoen extra beschikbaar te stellen voor Cultuur. "Dit geld komt onder andere beschikbaar voor monumenten en kerken. Niet alleen om ze te beschermen, maar ook om ze toegankelijk maken. Minstens zo belangrijk vindt het CDA het blijven stimuleren van de amateurkunst en -cultuursector. Kunstzinnige vorming is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en verbindt mensen uit alle lagen van de bevolking", legt woordvoerder Cultuur Susan Faal uit.

Aan de lage kant.
Het budget voor cultuur per inwoner is in vergelijking met andere provincies in Overijssel aan de lage kant. "Hierdoor staat het cultuurbudget op verschillende onderdelen onder druk. Om voor Rijksmiddelen in aanmerking te komen moet de kwaliteit verbeteren en is in sommige gevallen cofinanciering door de provincie noodzakelijk. Wij vinden dat we hier als provincie onze rol moeten pakken. Daarom hebben we dit amendement opgesteld", aldus Faal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.