05 maart 2019

CDA pleit voor nulmeting rond gaswinningsgebied Steenwijkerland

In de Tweede Kamer wordt op 5 maart een motie door meerdere partijen in stemming gebracht over de mogelijke gevolgen van gaswinning in Steenwijkerland. Deze motie wordt mede ingediend door CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder. Al eerder hebben CDA Overijssel en CDA Drenthe aandacht gevraagd voor het uitvoeren van een nulmeting in het gebied. Er leven grote zorgen over de mogelijke gevolgen van het verhogen van de gaswinning.

Samen sterk
Recentelijk is op gemeentelijk én provinciaal niveau een motie aangenomen over de mogelijke plaatsing van tiltmeters. Dit zijn meters om gebouwschade te kunnen meten gedurende een langer tijdsbestek. De CDA statenfracties van Overijssel en Drenthe, gemeentefracties Steenwijkerland en CDA Westerveld en de waterschapsfractie van het CDA vinden de aandacht vanuit de Tweede Kamer voor de zorgen in dit gebied terecht. Bouwien Rutten: “ Ik ga er eigenlijk vanuit dat de motie dinsdag met grote meerderheid wordt aangenomen in de Tweede Kamer. Deze nulmeting is echt noodzakelijk en ik vind het mooi dat we in een dossier als dit als CDA-afdelingen de krachten steeds weer bundelen en zo invloed kunnen uitoefenen op landelijk beleid” .

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.