11 december 2018

CDA: “Provincie kom in actie voor eerste twee Overijsselse waterstoftankstations in 2019”

Het CDA Overijssel is door twee wethouders van de gemeenten Steenwijkerland en Dinkelland gewezen op de gezamenlijke ambitie van de gemeenten om twee waterstoftankpunten te realiseren. Het is de bedoeling dat er één in de regio Twente en één in regio West Overijssel komt. Om dit voor elkaar te krijgen is er subsidie vanuit het Rijk nodig. Om die binnen te halen is er ook hulp van de provincie gewenst. Het CDA vindt dat de provincie dit initiatief moet ondersteunen. Woordvoerder Bouwien Rutten stelt hierover in het vragenuur tijdens de Statenvergadering van 12 december. “Dit lijkt het CDA, gezien de provinciale ambitie om de inzet van waterstofgas in mobiliteit te verhogen, een uitgelezen kans voor de provincie om deze ambities te realiseren. Ik wil graag van de gedeputeerde weten of zij bereid is op korte termijn met de betrokken wethouders in gesprek te gaan hierover en de Staten vervolgens te informeren. Het zijn initiatieven zoals deze die gaan zorgen dat we de omslag naar hernieuwbare energie gaan maken. Dat kunnen we als provincie alleen maar toejuichen en ondersteunen waar dat kan”. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.