28 november 2019

CDA: Provincie moet meer doen voor bescherming weidevogels en tegengaan wildschade

Mede op initiatief van het CDA is in Provinciale Staten gesproken over de gevolgen van predatie voor weidevogels en (vraat)schade dat wild toebrengt aan gewassen en percelen. Heel veel agrariërs en vrijwilligers doen er alles aan om de weidevogels en hun nesten te beschermen. Gebiedscollectieven doen mee aan actief weidebeheer met plas-drasweilanden, aangepaste maaimethodes en andere maatregelen.

Helaas zien zij dat roofdieren zoals vossen, bunzings, kraaien, reigers en roofvogels ongehinderd de weilanden als tafeltje dekje aantreffen en eieren en jonge vogels opeten. Dit is grootste oorzaak van de daling van de weidevogelstand. Het aantal roofdieren neemt juist alleen maar toe, omdat zij ook deels beschermd zijn. Jeroen Piksen: "De provincie investeert zo’n 3,5 miljoen euro per jaar in de bescherming van weidevogels, grotendeels dus tevergeefs. Het CDA wil weten welke mogelijkheden de provincie heeft om de ‘de predatoren’ te beheren door vangen en afschot en wil daar waar nodig gebruik van maken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het oprukkende wilde zwijn dat met name in Twente steeds meer vroet- en vraatschade veroorzaakt. Boeren zijn bang dat wilde zwijnen via Duitsland de zo gevreesde Aziatische varkenspest naar Nederland brengt. Wij vinden dat de provincie hierin een actieve rol moet vervullen. Weidevogels, diergezondheid en gewassen kunnen nu eenmaal niet zonder bescherming".

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.