04 september 2019

CDA: provincie Overijssel moet wachten op uitspraak Den Haag over beweiden en bemesten

Net als LTO en andere partijen is het CDA verbaasd over het schrappen van de vrijstelling voor beweiden en bemesten uit de omgevingsverordening. Het CDA vindt dat koeien in de wei horen en dat boeren hun beroep moeten kunnen uitvoeren zonder nog meer regelgeving en papierwerk. Daarnaast is de fractie niet te spreken over het gebrek aan communicatie over de wijziging. Tijdens de behandeling van de plannen op 25 september stelt het CDA kritische vragen over de gang van zaken aan de gedeputeerde. Als de reactie van het college onvoldoende bevredigend is, dient het CDA een amendement in tijdens de volgende vergadering van Provinciale Staten. Met het amendement wil het CDA ervoor zorgen dat de provincie afwacht of er een landelijke regeling komt die het beweiden en bemesten legaliseert, voordat er in Overijssel actie ondernomen wordt.

Onwerkbaar
Als de vrijstelling geschrapt wordt uit de omgevingsverordening moet elke boer afzonderlijk een vergunning aanvragen om zijn koeien te kunnen beweiden of zijn land te kunnen bemesten. “Een onwenselijke en onwerkbare situatie”, reageert woordvoerder Landbouw en Natuur Karin van der Toorn.

Extra wijziging
“Op 25 september gaan we in Provinciale Staten de gewijzigde omgevingsverordening bespreken tijdens een statentafel. Eigenlijk zouden we dat in juni al doen en was het een hamerstuk. Omdat er ook een wijziging werd voorgesteld, om herstelmaatregelen in Natura 2000 gebieden vrij te stellen van vergunningsplicht en hier geen inspraak mogelijkheid is geweest, hebben we besloten om de vaststelling uit te stellen. Inmiddels is inspraak wel mogelijk geweest. Tot 28 augustus heeft het stuk ter inzage gelegen. Groot was onze verbazing toen bleek dat het voorstel, ten opzichte van de versie van juni, verder is aangepast. De vrijstelling voor de vergunningsplicht van beweiden en bemesten is in het nieuwe voorstel geschrapt, terwijl hier in juni nog geen sprake van was. Een vreemde gang van zaken en wat ons betreft helemaal niet wenselijk”, licht van der Toorn verder toe.

Niet gecommuniceerd
Door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) eerder dit jaar, hebben boeren een vergunning nodig voor het beweiden en bemesten. Deze beslissing is juridisch gezien waterdicht en overruled de vrijstelling in Overijssel. Minister Schouten heeft beloofd alles op alles te zetten, zodat boeren hun vee kunnen blijven beweiden en hun land bemesten. Van der Toorn: “Het besluit om vooruitlopend hierop de vrijstelling uit de omgevingsverordening in Overijssel al te schrappen, heeft het CDA daarom zeer verrast. Daarnaast vinden we het teleurstellend dat er geen communicatie is geweest naar stakeholders over deze wijziging.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.