29 mei 2018

CDA stelt vragen over gevolgen nieuwe dienstregeling Arriva voor busreizigers uit Haaksbergen

Arriva heeft aangegeven de busdienstregeling rond Haaksbergen in het najaar te willen wijzigen en heeft hiervoor 'Vervoerplan Achterhoek dienstregeling 2018' opgesteld. Voor inwoners van Haaksbergen betekent dit dat de lijnen 73 en 74 over de nieuwe N18 gaan rijden en niet meer naar de kern Haaksbergen zelf komen. En dat reizigers uit Haaksbergen, die gebruik willen maken van deze lijnen, moeten instappen en overstappen op een nog te realiseren busknooppunt enkele kilometers buiten de kern van Haaksbergen bij het het Assinkbos (ter hoogte van het voormalige Danspaleis). Bus 62 van Keolis doet Haaksbergen nog wel aan, maar gevreesd wordt dat deze te weinig plek zal bieden aan alle reizigers. De CDA-fractie heeft hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Haaksbergen bereikbaar
Ben Eshuis, woordvoerder Verkeer en Vervoer legt uit waarom de CDA fractie vragen stelt: “Kennelijk heeft de provincie Gelderland al heeft ingestemd met de verandering en ook het ROCOV (belangenvereniging van reizigers) in Gelderland lijkt al al positief geadviseerd te hebben. We willen onder meer weten of de provincie Gelderland en ROCOV Gelderland hun standpunten hebben afgestemd met respectievelijk de provincie Overijssel en met ROCOV Twente. Ook zijn we benieuwd naar wat Gedeputeerde Staten vinden van de plannen van Arriva en wat haar mening is over het bereikbaar blijven per bus van de kern Haaksbergen”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.