25 april 2020

CDA tegen betaald parkeren bij Overijsselse natuurgebieden

CDA Overijssel is tegen de invoering van betaald parkeren door natuurorganisaties, omdat dit bezoekers tegen kan houden en voor overlast zorgt in de omgeving van een natuurgebied omdat bezoekers ongetwijfeld op zoek gaan naar een gratis parkeerplek.

‘Natuurbeleving hoort gratis te zijn en geen 1,45 euro per uur of 7 euro per dag aan parkeergeld te kosten. Een wandeling maken neemt al gauw twee tot drie uur in beslag, nog langer als ook een bezoek aan de horeca wordt gebracht. Dan gaat het om een serieus bedrag, waarbij de horeca er vaak bij in zal schieten. Bovendien hoort de natuur voor iedereen bereikbaar te zijn en door parkeergeld te heffen, zullen veel mensen af zien van een bezoek aan bos of heide’, zegt Jeroen Piksen, woordvoerder Natuur voor het CDA in Provinciale Staten.

Hij constateert dat de natuurorganisaties al subsidiegeld van de overheid ontvangen, opgebracht door de belastingbetaler. ‘Die draait ook nog eens op voor parkeergeld dat deze organisaties willen gaan vragen.’

CDA Overijssel stelt een aantal vragen aan Gedeputeerde Staten over de mogelijke invoering van betaald parkeren door natuurorganisaties. Zo wil de Statenfractie weten of de natuurorganisaties overleg met de provincie hebben gevoerd en of er bij de subsidietoekenning voorwaarden zijn gesteld aan de toegankelijkheid van natuurgebieden.

Het CDA heeft de volgende vragen:

  • Is over de genoemde maatregelen overleg met de provincie gevoerd? Zo ja, wat is hiervan de uitkomt?
  • Worden er door de provincie als subsidiegever ook voorwaarden gesteld aan de toegankelijkheid van natuurgebieden? Zo ja, welke?
  • Zijn Gedeputeerde Staten het met het CDA eens dat de vastgestelde provinciale visie dat 'we de natuur willen beschermen, beleven en benutten' de basis is voor natuurbeleid en dat de genomen maatregelen en het voornemen tot invoering van betaald parkeren de beleving verslechtert.
  • Zijn Gedeputeerde Staten voornemens met de natuurorganisaties over 'toegankelijkheid' overleg te voeren met als uitgangspunt de provinciale natuurvisie?
  • Wat is de jaarlijkse subsidie die de Overijsselse natuurorganisaties van de provincie ontvangen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.