12 december 2018

CDA trots op succes leerwerktrajecten Overijssel

De provincie Overijssel is begin 2018 aan de slag gegaan met het ‘1000 kansen plan’, waardoor 1000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen worden met het vinden van werk. Zij krijgen een werkervaringsplek en eventueel een opleiding aangeboden. Dit gaat zo goed, dat de provincie heeft besloten 500 extra leerwerktrajecten mogelijk te maken. Dit is het gevolg van de motie die tijdens de behandeling van de provinciale begroting werd ingediend door het CDA. Woordvoerder Henk Meulink: “We hebben met het 1000 kansen plan een goed instrument in handen. Dat de provincie zoals gevraagd heeft gekeken naar de mogelijkheden om dit voor meer mensen beschikbaar te maken en nu met budget voor nog eens 500 leerwerktrajecten is fantastisch”.

Kans op werk vergroten
Het doel van het 1000 kansen plan is om de kansen op betaald werk te vergroten. De Staten hebben met het provinciebestuur afgesproken dat er eerst wordt gekeken of het binnen het bestaande Human Capital beleid hiervoor geld kan worden vrijgemaakt en dat is gelukt. Er wordt 1,25 miljoen uitgetrokken voor deze leerwerktrajecten. Meulink: “De provincie helpt kwetsbare groepen met succes aan een baan. Ondanks dat het niet de eerste taak is van de provincie, heeft zij hier toch geld voor vrijgemaakt. In 2018 zijn er 1000 mensen geholpen en straks in 2019 weer 500. een ongekend succes!” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.