28 mei 2018

CDA vraagt naar de nauwkeurigheid van ammoniakmetingen.

De Statenfractie van het CDA heeft vragen gesteld over een onderzoek waaruit blijkt dat  er sterke twijfels bestaan over de nauwkeurigheid van de ammoniakmetingen in Nederland. In Overijsselse natuurgebieden wordt de neerslag van ammoniak gemeten door het Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (MAN). De gegevens van het MAN worden geijkt aan 4 ammoniakmeetstaions in Nederland. Één van deze stations geeft opmerkelijk afwijkende resultaten in periodes dat men het niet verwacht. Bijvoorbeeld in de winter wanneer er géén mest wordt uitgereden en bijvoorbeeld bij noordoosten wind. De resultaten blijken  sterk beïnvloed te worden door een nabijgelegen pluimveebedrijf op slechts 150 meter afstand.

Meetstation verkeerd geplaatst
In de onderzoeksopzet van het RIVM staat dat de afstand tot bedrijven minimaal 300 meter is. De gemeten resultaten zijn dus niet betrouwbaar en volgens het CDA dus niet geschikt om als basis te dienen voor beleidsbeslissingen. In de statenvergadering van 23 mei j.l. heeft woordvoerder Marco van der Vegte hier vragen over gesteld aan gedeputeerde Hester Maij. "Als CDA zijn we ontstemd dat er discussie ontstaat over de betrouwbaarheid van de ammoniakmetingen die uitgevoerd worden door een gerenomeerd instituut als het RIVM. Het Overijsselse natuurbeleid en de uitvoering van de PAS/Natura2000 is mede hierop gebaseerd. De gedeputeerde heeft toegezegd het onderzoek kritisch onder de loep te zullen nemen, ook in combinatie met andere onderzoeken. Na het zomerreces komt de gedeputeerde hierop terug met een reactie. We zijn blij met deze toezegging en wachten haar reactie af", aldus Marco van der Vegte. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.