15 december 2019

CDA wil aandacht voor leefbaarheid platteland

Naar aanleiding van een indringende oproep van de Hanstiehook inwoners uit Hezingen over de leefbaarheid van hun buitengebied, gingen statenleden Jeroen Piksen, Bouwien Rutten en burgerlid Marieke Blom van de CDA Overijssel fractie zaterdag 14 december met hen in gesprek. Ook raadsleden van CDA Tubbergen en Marc Smellink van CDJA Overijssel waren aanwezig. Gezamenlijk werden zij bijgepraat en rondgeleid in het gebied door de Hanstiehook naobers. Zowel de jonge als oudere bewoners waren vertegenwoordigd en wisten krachtig hun boodschap over te brengen naar de aanwezige politici. “Door alle regels en beperkingen om natuur te beschermen haal je alle leefbaarheid en toekomst weg uit een gebied. Haal je de agrarische bedrijvigheid weg dan daarmee ook de ziel.” stellen de Hanstiehook inwoners.

 

Het CDA heeft deze coalitieperiode Leefbaarheid platteland ingebracht als portefeuille binnen Provincie Overijssel. Dat betekent concreet dat we met elkaar aan de slag gaan om toekomst te blijven bieden aan (agrarische) ondernemers en toegankelijkheid van het gebied. De bewoners van het gebied beheren al eeuwen hun gebied, ze (her)kennen ieder deel van het landschap als geen ander. Als je deze bewoners bedreigt in hun bestaansrecht heb je straks een gebied zonder Noaberschap, bestaande uit alleen vakantiewoningen en aanwezigheid van toeristen en terreinbeherende organisaties.

Stel je voor, een leeg gebied, geen koe meer in de wei, geen carnavalswagen en geen school meer. Dat moeten we echt voorkomen.

Ook is er tijdens het bezoek aandacht voor leegstaande boerderijen, waarvan de gronden opgekocht zijn door de provincie. Verloedering slaat toe, terwijl er belangstelling is door plaatselijke ondernemers om er gebruik van te maken.

“We gaan hier vragen over stellen bij de provincie Overijssel. Het kan niet zo zijn dat de provincie gronden aankoopt voor het gebiedsprocessen rondom Natura2000 regelgeving, maar vervolgens de leegstaande boerderijen laten verloederen. Dat is een doodsteek voor het platteland.” aldus fractievoorzitter Bouwien Rutten.

Eindconclusie van alle aanwezigen “De sociaaleconomische cohesie is minstens zo belangrijk als natuurregelgeving. Want zonder de liefde en aandacht van de inwoner van het gebied geen toekomst voor hen maar zeker ook niet voor het buitengebied!“

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.