14 mei 2020

CDA wil concreet plan voor burgerparticipatie duurzame energie

CDA Overijssel wil dat er op korte termijn een concreet plan komt om de inwoners van Overijssel te betrekken bij de plannen voor nieuwe, duurzame energie. Zowel de Regionale Energie Strategie (RES) Twente als de RES West-Overijssel gaan uit van het opwekken van 1,5 TerraWatt in 2030.

Zonnevelden, windturbines, biomassa en (rest)warmte moeten daarvoor zorgen. Alles moet z’n plek krijgen en dat wordt nog een hele puzzel. Draagvlak creëren moet daarbij voorop staan. Ook de ruimtelijke invulling is van groot belang, om ‘verrommeling’ van het landschap tegen te gaan.

‘In de RES West-Overijssel is daar al de nodige aandacht voor. Het is wenselijk dat dit ook gebeurt voor de RES Twente’, zegt het CDA-Statenlid Wim Duitman. ‘Het is van groot belang om bij burgerparticpatie duidelijkheid te hebben over wat waar mogelijk is, zodat er geen valse verwachtingen worden gewekt. Er zijn genoeg voorbeelden van participatieprojecten waarbij de verwachtingen onvoldoende duidelijk zijn gemaakt. Dit levert veel weerstand op.’

Met de onlangs gepresenteerde ‘zonneladder’ geeft de provincie al duidelijke richtlijnen af voor wat waar mogelijk is. ‘Het is van groot belang deze zonneladder goed te gebruiken’, aldus Duitman. ‘Ook kan een gebiedsregisseur als de gemeenten in Noordoost-Twente al hebben op veel meer plaatsen in de provincie worden ingezet. Als CDA Overijssel hebben we hier twee jaar geleden met een door Provinciale Staten aangenomen motie al aandacht voor gevraagd.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.