14 december 2019

CDA wil dat het college zo spoedig mogelijk in gesprek gaat met Unilever

CDA wil dat het college zo spoedig mogelijk in gesprek gaat met Unilever over haar toekomst in Hellendoorn.

Met de Brexit op komst beraadt Unilever zich op de toekomst van de productie van Ben en Jerry’s in Hellendoorn. Engeland is een belangrijke markt voor deze ijsproducent. Los daarvan zijn volgens Unilever de productiekosten in Nederland hoger dan bij ijsproducten in landen waar lonen lager liggen. Deze twee factoren maken dat Unilever een deel van de productie in Hellendoorn gaat over hevelen naar een gekochte en inmiddels ook omgebouwde ijsfabriek in Engeland. De onzekerheid voor de 135 werknemers in Hellendoorn is groot.

Onze woordvoerders Jerry Blekkenhorst en Jeroen Piksen hebben hierover de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel:

  1. Is het college op de hoogte van deze ontwikkeling?
  2. Zijn er gesprekken geweest met Unilever om samen te kijken naar de mogelijkheden om de productie in Hellendoorn te behouden?
  3. Weet het college om hoeveel banenverlies dit mogelijk zal gaan en op welke termijn dit zal spelen? 
  4. Wat kan en gaat het college er aan doen om deze werkgever te behouden voor Overijssel?
  5. Is het college bereid op korte termijn in gesprek te gaan met de directie van Unilever hierover?
  6. Zo ja, wil het college de staten informeren over de uitkomsten van dit gesprek. Zo nee, waarom niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.