20 mei 2020

CDA wil dat NAM per direct stopt met afvalwaterinjectie op locatie Rossum-Weerselo

CDA Overijssel maakt zich al lange tijd ernstig zorgen om dreigende milieuschade door de afvalwaterinjectie van de NAM op de injectielocatie Rossum-Weerselo, zeker nu uit berichtgeving van RTV Oost blijkt dat leidingen door corrosie zijn aangetast. Recentelijk vroeg het CDA nog aan Gedeputeerde Staten of er zicht is op een definitief einde aan het injecteren van afvalwater van boorinstallaties in Noordoost-Twente.

Volgens berichtgeving in de media blijkt de NAM te maken te hebben met sulfaat-reducerende bacteriën die zich vast vreten in de wand van leidingen, waardoor de wanddikte diep in de grond soms met de helft is afgenomen. Hoe dunner de wanddikte van de buizen, des te groter de kans op lekkage van oliën en chemicaliën in de bodem. De NAM legde vorig jaar het injecteren van afvalwater op de locatie Rossum-Weerselo stil om de buizen met een speciale twee-componentencoating te beschermen tegen bacterievorming. Inmiddels zou duidelijk zijn dat deze oplossing onvoldoende is.

Afgelopen november is bovendien in het Duitse Emlichheim een enorme lekkage ontdekt van chemisch afvalwater dat in het grondwater terecht is gekomen. De boorputten daar zijn in hetzelfde jaar gebouwd als de putten in Rossum, terwijl daarbij ook dezelfde metaalsoorten zijn gebruikt.

CDA Overijssel meent dat zo’n lekkage als in Emlichheim zich ook in het injectiegebied van Rossum voor kan doen. ‘Het is duidelijk dat deze verouderde putten een gevaar vormen voor het milieu en de volksgezondheid’, zegt Statenlid Bouwien Rutten die opnieuw vragen heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten over de risico’s van het injecteren van chemisch vervuild afvalwater in de diepe ondergrond van Overijssel.

Per direct stoppen
Gedeputeerde Staten gaven eerder aan het ‘niet realistisch’ te achten dat er snel een einde komt aan de afvalwaterinjectie in Rossum omdat de NAM over een onherroepelijke vergunning beschikt. ‘Is de onherroepelijkheid van een vergunning nog steeds van toepassing als deze aantoonbaar een bedreiging vormt voor het milieu en de volksgezondheid’, vraagt Rutten nu. Wat het CDA betreft, stoppen deze injecties per direct en wordt er gekozen voor het zuiveren van afvalwater dat afkomstig is uit de oliewinning in Drenthe.

De CDA-Statenfractie heeft de volgende vragen aan het college:
1.  Bent u bekend met de inhoud van dit bericht?
2.  Wat is de mening van het college over de strekking van het bericht dat de NAM het buizenvretende bacterie niet onder controle krijgt?
3.  Heeft de NAM het provinciebestuur geïnformeerd over deze werkzaamheden? Zo ja, wat is hun uitleg hierover?

In de beantwoording van de Statenvragen van 11 februari  geeft het college een onderbouwing waarom zij het niet realistisch achten dat er een eind komt aan de injectie van afvalwater in veld Rossum-Weerselo. Oliewinning gaar nog jaren door in Schoonebeek, wetgeving Nld en EU staat injecteren toe, NAM beschikt over onherroepelijke vergunning en volgens de NAM is milieubelasting van alternatieve technieken te hoog.

4.  Wat is nu de mening van het college, als blijkt dat de injectieputten te oud zijn en daardoor onveilig zijn voor het milieu en de inwoners van Overijssel? Is de onherroepelijkheid van een vergunning nog steeds van toepassing als deze aantoonbaar een bedreiging van het milieu vormt?
5.  Is het college het eens met de CDA fractie dat de NAM hier een keiharde HALT toegeroepen moet worden? En dat dit niet langer zo kan doorgaan?
6.  Wetende dat er al jaren veel zorg is bij omwonenden van de locatie Rossum-Weerselo, welke aandacht geeft het provinciebestuur aan hen?
7.  Is er contact met de gemeente Dinkelland inzake deze afvalwaterinjecties? Wanneer was het laatste contact met hen hierover?

Op 12 december 2020 is er een overleg geweest met de NAM, SodM, college Overijssel, wethouder Tubbergen en enkele statenleden in Tubbergen.

8.  Wat zijn de vorderingen met betrekking tot het door de NAM toegezegde stappenplan tijdens deze bijeenkomst?

In Emlichheim, Duitsland, is er in november 2019 een enorme lekkage ontdekt van chemisch afvalwater. Dit chemische afvalwater is in het grondwater terechtgekomen. Deze putten in Duitsland zijn in hetzelfde jaar gebouwd als de putten in Rossum en van dezelfde metaalsoorten.

9.  Is het college het eens met het CDA, dat lekkage daadwerkelijk een realistische mogelijkheid is en de afvalwaterinjecties in Twente met deze verouderde putten daadwerkelijk een gevaar is voor milieu en volksgezondheid?
10. Zo ja, wat haat het college hier aan doen?
11. Zo nee, waarom is het college van mening dat dit geen gevaar is voor milieu en volksgezondheid? Waar baseert u dat op?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.