25 juni 2019

CDA wil meer inzicht gevolgen schade langs Kanaal Almelo De Haandrik

In het gebied langs het Kanaal Almelo - De Haandrik zijn door meerdere woningeigenaren scheuren aan de woningen en natte kelders gemeld. Naar de oorzaak van deze schades wordt samen met de betrokken gemeenten en waterschap Vechtstromen nader onderzoek gedaan. Het lijkt er op dat de in opdracht van de provincie uitgevoerde opwaardering van het kanaal hier mee te maken heeft. Het CDA gaat ervan uit dat de schade voor de provincie zomaar eens in de miljoenen kan gaan lopen. Daarom vindt de fractie het van groot belang alle relevante informatie in dit dossier boven tafel te krijgen.

Schadeloosstelling
De provincie heeft zelf in haar jaarverslag al gemeld dat de schade bij omwonenden van dit kanaal dient te worden vergoed. “Dat vinden we niet meer dan logisch”, aldus Ben Eshuis, woordvoerder Financiën namens de CDA-fractie.

Boven tafel
“Ik vind het van groot belang, voor de provincie en ook voor de omwonenden dat zo snel mogelijk alle informatie boven tafel komt. We willen weten wat de oorzaak is, welke gevolgen de omgeving ervaart en welke oplossingen er zijn voor met name voor de aanwonenden aan het kanaal. Ook moet er inzicht komen in de verantwoordelijkheid die partijen hierin hebben te nemen en wat exact te financiële gevolgen voor de provincie zijn”, aldus Eshuis. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.