29 mei 2018

CDA wil nieuwe regeling voor compensatie opruimen drugsafval

Recent werd duidelijk dat perceeleigenaren weer zelf het opruimen van gedumpt drugsafval moeten betalen. De regeling vanuit het Rijk en provincie, die perceeleigenaren compenseert voor de hoge kosten die gemaakt moeten worden bij het laten opruimen van het gedumpte chemische afval, houdt op te bestaan. Fractievoorzitter Martin Reesink is het hier duidelijk niet mee eens: “Als CDA-fractie vinden wij het niet uit te leggen dat eigenaren zelf voor de kosten opdraaien van het opruimen van dumping. Wij vinden dat GS zich hard moet maken voor een regeling bij het Rijk die 100% van de opruimkosten voor particuliere grondeigenaren vergoedt”. Om dit voor te leggen aan GS heeft de CDA fractie vragen gesteld.

 

Maatschappelijk probleem
Grondbezitters zoals Natuurmonumenten geven aan dat zij worden opgezadeld met het maatschappelijk probleem van illegaal dumpen. Vanwege de bodembescherming zijn grondeigenaren wettelijk verplicht de rotzooi op te ruimen. Omdat het gevaarlijke afval door gespecialiseerde bedrijven moet gebeuren zijn dit (zeer) kostbare klussen. Terreineigenaren vragen al jaren om meer toezicht op illegaal dumpen van drugsafval in natuurgebieden.
Bovendien is drugsafval is het visitekaartje van criminelen. Het is van groot belang dat de politie grondig onderzoek doet naar de herkomst van het afval. ”We vinden het belangrijk dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en dat de provincie alle mogelijke maatregelen treft, samen met haar partners, om illegaal dumpen tegen te gaan’, besluit Reesink.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.