19 mei 2020

CDA wil onderzoek provincie naar houtsnippers en bermmaaisel voor boeren

CDA Overijssel wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om houtsnippers en maaisel van bermen en taluds te verkopen aan boeren. Er komen regelmatig vragen van boeren die houtsnippers als bodembedekking in hun stallen willen gebruiken en later als bodemverbeteraar. Ze maken er bokashi mee, het resultaat van het fermentatieproces van onder andere bermmaaisel, kalk, klei en water.

Natuurorganisaties hebben houtsnippers vanwege bomenkap, terwijl de provincie als beheerder van bermen en taluds over bermmaaisel beschikt. Van de provincie krijgen boeren te horen dat het huidige beleid agrarisch gebruik van maaisel en houtsnippers niet toestaat.

Statenlid Jeroen Piksen wil van Gedeputeerde Staten weten wat er nu met houtsnippers en bermmaaisel wordt gedaan en om welke hoeveelheden het gaat. Ook vraagt hij of het mogelijk is dat de provincie zich inzet om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Het Het gaat om de volgende vragen aan GS:

1.  Hoeveel kilogram/ton berm- en taludmaaisel en houtsnippers komt jaarlijks vrij door het maaien van de bermen langs provinciale wegen en taluds van watergangen en door bomenkap in natuurgebieden.
2.  Wat doet de provincie met berm- en taludmaaisel en is het GS bekend wat de natuurorganisaties met houtsnippers doen. Zijn hierover afspraken met terrein beherende organisaties gemaakt?
3.  Wij willen graag onderzocht hebben of er mogelijkheden zijn om maaisel en/of houtsnippers beschikbaar te stellen (verkoop) aan landgebruikers voor bodemvruchtbaarheid in de directe omgeving of voor bodembedekking van stallen. Is dat mogelijk?
4.  Kan de provincie zich inzetten om lokaal vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.