07 december 2018

CDA wil snelle actie op woningmarkt

De woningmarkt zit op slot. De nadruk ligt op de Randstad, maar ook in een provinciale groeistad als Zwolle ondervinden woningzoekenden de krapte op de markt. Samen met marktpartijen wil CDA op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau sleutels vinden om deuren te openen voor nieuwbouw en doorstroming te versnellen. Op vrijdag 7 december kwam een denktank van afgevaardigden van politici, projectontwikkelaars, makelaars en woningcorporaties in Zwolle bij elkaar om bouwstenen voor de verhitte woningmarkt te bespreken.

Integrale aanpak
Ook CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes, met onder andere de portefeuille Wonen en Bart van Moorsel van de Overijsselse CDA Statenfractie waren aanwezig om te helpen bij een integrale aanpak van de woningnood. Bart van Moorsel vind dat mensen die een woning willen kopen extra gestimuleerd moeten worden. "De provincie moet minder focus leggen op alleen maar getallen. Gemeenten moeten op korte termijn ruimte krijgen om meer woningen te plannen. Niet de aantallen alleen, maar ook de kwaliteit, moet leidend zijn. Laten we vooral woningen bouwen die echt nodig zijn, voor de wensen van jongeren, maar bijvoorbeeld ook seniorenwoningen met opschaalbare zorgvoorzieningen” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.