19 juni 2018

CDA wil subsidie kleine evenementen ook in nieuwe Statenperiode

De provinciale regeling voor kleinere evenementen heeft veel succes. De subsidieregeling is zeer populair onder organisatoren van evenementen. De pot, gevuld met elke keer 50.000 euro, is elke ronde snel leeg.  De kleine evenementen leveren een belangrijke bijdrage aan het aantrekkelijke karakter van Overijssel bij de samenleving, toeristen en is daarnaast ook belangrijk voor de sociale contacten tussen de deelnemers en vrijwilligers van deze evenementen. Omdat het CDA ook in de nieuwe periode graag de subsidieregeling wil houden, is een evaluatie van de resultaten tot nu toe op zijn plaats.

Aansluiten op wensen uit samenleving
“Tijdens de behandeling van de perspectiefnota stelt het CDA vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. De fractie is vooral benieuwd of het huidige budget voldoende is, of de regeling voldoet aan de wensen vanuit de Overijsselse samenleving en op welke manier de regeling nog beter aan kan sluiten op de wensen vanuit de samenleving. Dan weten we hoe we in de nieuwe periode een dergelijke regeling het beste vorm kunnen geven”, aldus woordvoerder regionale economie Susan Faal. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.