03 maart 2020

CDA wil terugkeer van regeling ‘Asbest eraf, zon erop’

Het CDA wil dat de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ zo snel mogelijk terugkeert. De regeling was enkele jaren geleden een succes. Aan de financiële middelen kan het niet liggen, want voor de herintroductie van de stimuleringsregeling om asbestdaken te vervangen door zonnepanelen is al 6,25 miljoen euro opzij gelegd.

In april 2018 werd een door het CDA met steun van de SP ingediende motie met algemene stemmen aangenomen door Provinciale Staten. De motie-Rutten richtte zich met name op particulieren en bedrijven die het saneren van hun asbestdak niet zelf kunnen betalen. Zij moeten een lening kunnen krijgen om sanering toch mogelijk te maken.

‘Als CDA omarmen wij de actie van gedeputeerde Tijs de Bree die een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wij staan achter de maatregelen die in deze overeenkomst zijn vastgelegd, zoals bewustwording van het gevaar van asbest’, aldus CDA-fractievoorzitter Bouwien Rutten.

‘Het CDA wil echter ook de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zon erop’. Niet alleen omdat we zo van de asbestdaken af komen, maar ook omdat wij het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk daken van zonnepanelen worden voorzien.’

Het was aanvankelijk de bedoeling dat voor 1 januari 2024 alle asbestdaken in ons land verwijderd moesten zijn, maar het asbestdakenverbod sneuvelde vorig jaar in de Eerste Kamer.  Op basis van de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ werd in de provincie Overijssel al een derde van het totale areaal aan asbestdaken gesaneerd. Er rest echter nog altijd 8 miljoen vierkante meter aan asbestdaken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.