05 november 2019

Communicatie met patiënt speerpunt voor SHT

Maandag 4 november vond een gesprek plaats tussen directie Spoedzorg Twente, Menzis, betrokken wethouders en een brede politieke afvaardiging uit de gemeente Oldenzaal, Losser, Dinkelland en provinciale politiek. Doel van het gesprek was het plan van aanpak te bespreken na de aankondiging van sluiting spoedpost Oldenzaal. De communicatie richting de inwoners van het spoedzorg gebied is enorm belangrijk. Politiek gaf aan dat zij graag zien dat alle betrokken huisartsen hun eigen patiënten schriftelijk informeren over het vervolg vanaf 6 januari 2020. SHT gaf te kennen dat zij ook een huis aan huis folder overwegen. ‘Wat ons betreft willen wij als politiek waar mogelijk gerichte communicatie naar de patiënt. Het bericht van sluiting kwam snel en onverwacht, van belang om nu in het vervolgtraject patiënten zorgvuldig en met aandacht te informeren.’’ aldus Bouwien Rutten.

Tijdens het gesprek kwam duidelijk naar voren hoe belangrijk het is dat patiënten die zich melden bij de spoedzorg altijd eerst bellen naar het nummer van de spoedpost. Om zodoende te weten waar ze zich moeten melden. Ook als je dichtbij de spoedpost woont is dat heel wenselijk. Dat voorkomt onder meer wachttijden. Al deze praktische gegevens komen in de folder en een mogelijk animatiefilmpje die door ieder gedeeld kan worden maar ook in wachtkamers te zien is.

Eric Veldboer van zorgverzekeraar Menzis vroeg om de aanrijtijden te monitoren de eerste maanden. Komen deze in de praktijk overeen met de gestelde aanrijdtijden van het RIVM? En hoe om te gaan met vervoer wanneer patiënten zelf geen vervoer hebben? Die vraag is in de bestaande situatie ook al van toepassing maar aangezien de afstanden groter worden nu nog relevanter. En in hoeverre kunnen we grensoverschrijdende spoedzorg inzetten. In de praktijk lijkt dit al geregeld te gebeuren. Vervolgzorg is gecompliceerder omdat het Duitse zorgsysteem anders is.

De aanwezige huisartsen én de directie van SHT gaven verschillende keren nadrukkelijk aan ten alle tijde in het belang van de patiënt te handelen. Alle aanwezige partijen vinden het waardevol elkaar nu gevonden te hebben, bereikbare zorg is voor ieder van belang. Dat vraagt ook van iedereen medewerking. De afspraak is dat alle partijen in april 2020 nogmaals bij elkaar komen voor een evaluatie. Voor nu hebben wij als gemeentelijke en provinciale politiek de keiharde toezegging van de directie van SHT dat communicatie naar de patiënt zorgvuldig en veelvuldig wordt ingezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.