Red Deer
30 oktober 2019

Duidelijke afspraken noodzakelijk mocht edelhert zich vestigen in Overijssel

Duidelijke afspraken over aantallen edelherten en vergoeding bij landbouwschade zijn wat betreft het CDA harde voorwaarden als het edelhert zich weer (spontaan) vestigt in de provincie Overijssel. Van een georganiseerde herintroductie is voor het CDA absoluut geen sprake in tegenstelling tot wat er in andere media is geschreven. Dat is nadrukkelijk NIET het standpunt van het CDA.

Themabijeenkomst
Begin oktober organiseerde het CDA samen met Staatsbosbeheer, met steun van de Christen Unie en Dā€™66, een themamiddag over het edelhert. Overijssel hanteert een 0-standbeleid. Woordvoerder Jeroen Piksen: "Zo nu en dan verschijnt een edelhert in Overijssel. Vanwege de verkeersveiligheid wordt doorgaans besloten tot afschot. Na de wolf is er een gerede kans dat het edelhert zich als standwild in onze provincie vestigt. Is hij dan welkom? Is hij tot last voor de landbouw, een gevaar in het verkeer of verrijkt hij de natuur en is een burlend hert een lust voor oog en oor? Over die vragen zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Het was een waardevolle middag. We hebben met elkaar uitgebreid van gedachten gewisseld.De uitkomst is dat alle partijen van mening zijn dat mocht het Edelhert zich, door opheffing van het 0-standbeleid, in onze provincie vestigen, we duidelijke afspraken moeten maken over het aantal herten dat we wenselijk vinden en ook dat de we afspraken moeten maken over een (maximale) vergoeding bij landbouwschade.ā€

Flora en Faunabeheer
Het doel van de themamiddag was zoveel mogelijk aspecten scherp te krijgen die bij het beantwoorden van deze vragen er toe doen. Voor deze middag waren stakeholders zoal het lto, natuurorganisaties, jachtorganisaties, landgoedeigenaren, gemeenten en deskundigen uitgenodigd met elkaar en de Statenleden in gesprek te gaan omdat de provincie een verantwoordelijkheid heeft op het gebied van flora en faunabeheer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.