05 november 2019

Geen rompslomp voor weidegang en bemesting

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 16 oktober deden de Overijsselse politieke partijen VVD, CDA, CU, SGP, FvD, 50Plus en PVV een oproep aan het college om zo veel en zo snel als mogelijk ruimte te zoeken voor de weidegang en bemesting. Dat de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS effect heeft op vele projecten in Overijssel is de afgelopen periode duidelijk geworden. Ook agrariërs in onze provincie krijgen hiermee te maken. Een concreet voorbeeld en collectief gevoeld effect onder de boeren is het feit dat het beweiden en bemesten niet langer zonder vergunning zou mogen. Een gevolg hiervan is dat de Overijsselse regelgeving in de toekomst aangepast moet worden om dit juridisch in lijn te brengen met deze uitspraak.

Eenvoudig
De politieke partijen in Overijssel begrijpen de juridische noodzaak, maar willen dat het college alles in het werk stelt om het voor boeren eenvoudig te houden de weidegang en bemesting vergund te krijgen. Het liefst eenvoudig en collectief, want we willen iedere boer niet belasten met vergunningsprocedures. De Overijsselse VVD, CDA, CU, SGP, FvD, 50Plus en PVV zijn het met elkaar eens dat de agrarische sector belangrijk is voor Overijssel en juist het terugdringen en vereenvoudigen van de regelgeving voor hen het doel moet zijn. De trots op de Overijsselse boer en de bijbehorende agrarische landschappen die onderdeel uitmaken van de identiteit maakt dat er brede steun is voor de motie die wordt ingediend. ‘Alle reden om krachten te bundelen en GS op te roepen om alles in het werk te stellen, de maximale ruimte te zoeken om de boer te ontlasten’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.