16 januari 2020

Geen zonnepanelen op bedrijfsdaken door regelgeving
Enkele statenleden van het CDA hebben maandag 13 januari samen met Tweede Kamerlid Hilde Palland-Mulder een bezoek gebracht aan Van Heek Textiles in Losser. Van Heek is een bedrijf met ruim 120 medewerkers dat onder meer textiele halffabricaten en boekbinderslinnen produceert en wereldwijd levert.

Voor een bedrijf als Van Heek is het van belang om te voldoen aan groencertificaten, zoals verwacht mag worden van wereldspelers. Al twee jaar geleden is een traject ingezet om te verduurzamen met het plaatsen van 10.000 zonnepanelen op 20.000 vierkante meter bedrijfsdak. Na vele investeringen, waaronder de plaatsing van een transformatorhuisje, is Van Heek er klaar voor. Maar nu blijkt dat dit bedrijf, ondanks alle inspanningen, geen groen licht krijgt van de brandverzekering. Het dak moet volgens de verzekeraar volledig onbrandbaar zijn.

De CDA fractie heeft de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1.     Is het college bekend met het artikel 'Regels dwarsbomen plaatsing zonnepanelen op bedrijfsdaken' in de Twentsche Courant Tubantia van 14 januari?

2.     Wat is de mening van het college over het gegeven dat Van Heek Textiles verzekeringstechnisch tegen dergelijke blokkades aan loopt bij het plaatsen van zonnepanelen?

3.     Is het bekend bij het college dat een dak volledig onbrandbaar moet zijn en is dat in de praktijk wel mogelijk?

4.     Hoe is in het beleid van provincie Overijssel rekening gehouden met deze zogenaamde onmogelijkheden van het leggen van zon op bedrijfsdaken?

5.     Zijn er meer voorbeelden van bedrijven bekend die graag willen verduurzamen, het volledige traject hebben doorlopen en vervolgens in het eindstadium tegen een dichte deur aanlopen vanwege regels?

6.     Is het college het eens met de CDA fractie dat 20.000 m2 zonnepanelen een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie én de RES opgave?

Voor bedrijven geldt vanaf 2020 de wet Opslag Duurzame Energie (ODE ). Het kabinet gaat duurzaam energiegebruik voor het bedrijfsleven stimuleren door de belasting op aardgas voor bedrijven geleidelijk te verhogen.

In steeds meer landen worden groencertificaten vereist voor internationaal handelsverkeer.
Het ontbreken van een groencertificaat kan als gevolg hebben dat er geen deal kan worden gesloten. Duurzaam energiegebruik is ook een onderdeel van de marktpositie en het bestaansrecht van een internationale onderneming als Van Heek Textiles.

  7.     Is het college bereid de verantwoordelijke Minister aan te spreken om op verantwoorde regelgeving te versoepelen, om zo duurzaam energiegebruik te stimuleren waar mogelijk?

8.     Is het college bereid de verantwoordelijke Minister te attenderen op de nadelige gevolgen voor internationaal handelsverkeer wanneer een bedrijf wil verduurzamen maar wordt tegengehouden door wet- en regelgeving waardoor de benodigde groencertificaten ontbreken?

9.  Is het college bereid spoedig met de directie van Van Heek Textiles in gesprek te gaan om te bespreken of er meegedacht en gewerkt kan worden in oplossingen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.