03 april 2020

Gemeente en provincie gaan samen voor verlagen snelheid N351 in Kuinre

Door de grens van de bebouwde kom te verleggen kan de maximumsnelheid op de N351 in Kuinre naar 50 kilometer. Daarmee wordt een wens van de inwoners ingewilligd. Aanvankelijk maakte de provincie bezwaar tegen het verlagen van de snelheid buiten de bebouwde kom, maar het verleggen van de bebouwde komgrens in combinatie met een lagere maximumsnelheid blijkt wel acceptabel.

Een motie van CDA Steenwijkerland voor het verleggen van de bebouwde komgrens kreeg unanieme steun van de gemeenteraad. Tegelijkertijd werden door CDA Overijssel vragen gesteld in Provinciale Staten. Ook hier werd een motie aangekondigd. Gedeputeerde Bert Boerman pakte het voortvarend op en bereikte overeenstemming met de gemeente.

Bart van Moorsel, woordvoerder verkeer en vervoer van CDA Overijssel: ‘We zijn er nog niet, want het voorstel moet nog worden uitgewerkt en zowel de gemeenteraad als provinciale staten moeten nog extra geld beschikbaar stellen. Maar ik ben heel blij met deze uitkomst.’ Gerrit Vinke, woordvoerder verkeer van CDA Steenwijkerland: ‘Het is een mooi resultaat van de samenwerking tussen onze fractie en de Statenfractie. Daarmee laat je zien dat je als CDA wat kunt betekenen voor de lokale gemeenschap.’

De provincie Overijssel ging vorig voorjaar in gesprek met de gemeente Steenwijkerland en met inwoners van Kuinre over een voorstel voor herinrichting van de N351 in het kader van groot onderhoud. Door de inwoners werd de sterke wens geuit om ook buiten de bebouwde kom 50 kilometer als maximumsnelheid aan te houden. Met het deze week gepresenteerde plan inclusief verlegging van de bebouwde komgrens wordt daaraan tegemoet gekomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.