28 januari 2020

Grote belangstelling voor Appèl XL in Zwolle

Een mooie opkomst en inspirerende sprekers op de Appèl XL-bijeenkomst in het Zone.College in Zwolle. Meer dan 300 CDA’ers gingen maandagavond 27 januari in gesprek over het discussiestuk Zij aan Zij. Geluk, individualisering, globalisering, eenzaamheid, zorg en vrijheid. Het kwam allemaal aan de orde in de vijf interactieve sessies die weer tot boeiende discussies leidden, zoals eerder al tijdens de Zij aan Zij-bijeenkomst van CDA Overijssel in Nijverdal.

Gastspreker Damiaan Denys hield een boeiend betoog over de geestelijke gezondheidszorg die te lijden heeft onder de individualisering van de samenleving. Volgens deze filosoof, psychiater en hoogleraar is sprake van ‘een wereldwijde crisis die de dagbladen zelden haalt’ en die vooral landen met een hoog opleidingsniveau treft. Waaronder Nederland. ‘Ik ken geen land dat zoveel geld en mensen inzet en zoveel kennis van de geestelijke gezondheidszorg heeft. Terwijl 95 procent van de Nederlanders aangeeft gelukkig te zijn, is tegelijkertijd de ontevredenheid groter dan elders. Dat is paradoxaal.’

Minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) sprak over de noodzakelijke verbinding tussen de regio’s en tussen de generaties, terwijl minister Ank Bijleveld (Defensie) de nadruk legde op onze vrijheid en democratie. ‘Die moeten ons meer waard zijn dan we nu laten zien. We zijn een rijk land, maar we bungelen onderaan als het gaat om investeren in onze veiligheid.’

De door het Overijsselse Kamerlid Hilde Palland geleide bijeenkomst werd afgesloten met enkele woorden van voorzitter Marc Dullaert van CDA Overijssel en landelijk voorzitter Rutger Ploum. ‘We snakken allemaal naar meer verbinding’, constateerde Dullaert. Hij blikte alvast vooruit. ‘De volgende slag die we in Overijssel moeten maken is hoe we het discussiestuk Zij aan Zij omzetten in concrete politieke thema’s.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.