20 juni 2018

Haalbaarheidsonderzoek voor ervencoaches in heel Overijssel

Het CDA is blij met de steun vanuit de Staten voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de inzet van ervencoaches in heel Overijssel. In een drietal gemeenten lopen projecten om boerenbedrijven te ondersteunen die in financiële nood verkeren door omstandigheden zoals het ontbreken van een overname kandidaat of niet meer kunnen voldoen aan de steeds strengere regels. Vaak verkeren zij ook in sociale nood, omdat zij er met niemand over spreken. Woordvoerder namens het CDA Moniek Kleinsman: “De ervaringen met de ervencoaches in de gemeenten Tubbergen, Hof van Twente en in het Vechtdal zijn zeer positief. De betrokken boeren worden door de coaches op een laagdrempelige manier bijgestaan. Naast hulp bij het begrijpen van de vele regels, het zoeken naar oplossingen voor bedrijfsovername of beëindiging, bieden de ervencoaches ook een luisterend oor”.

Voor alle Overijsselse boeren
“Omdat wij samen met GroenLinks en de SGP vinden dat de problemen waar boeren en hun gezinnen tegen aanlopen niet ophouden bij de gemeentegrens, zijn we blij dat er nu een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Uit het onderzoek moet blijken of de ervencoaches in de hele provincie ingezet kunnen worden en dus straks voor alle Overijsselse boeren die daar behoefte aan hebben beschikbaar zijn”, aldus een tevreden woordvoerder sociale kwaliteit Moniek Kleinsman.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.