30 januari 2020

Het CDA brengt als partij het platteland dichter bij de stad

‘Het CDA blijft nog wel even boerenpartij’, constateert parlementair verslaggever Ariejan Korteweg in de Volkskrant naar aanleiding van de bijeenkomst over het discussiestuk Zij aan Zij op maandag 27 januari in Zwolle. Hij kijkt allereerst terug op het najaarscongres, waar het vooral ging om de vraag of het CDA terrein terug moet zien te winnen in de Randstad en of dat ten koste gaat van het platteland. Waar de nadruk op duurzaamheid en dierenwelzijn in de ‘boerenparagraaf’ werd vervangen door het ‘in balans zijn’ met het inkomen van de boeren.

Om vervolgens een artikel aan te halen uit het meest recente nummer van Christen Democratische Verkenningen met als kopregel ‘Het CDA moet af van het label boerenpartij’, geschreven door de voorzitter van de CDA-fractie in Utrecht. Wat Korteweg nalaat te vermelden is een artikel in hetzelfde blad van de hand van fractievoorzitter Bouwien Rutten in de Provinciale Staten van Overijssel, waarin zij aangeeft dat de partij haar basis niet los mag laten.

De stelling dat het CDA af moet van het label boerenpartij impliceert dat dit label geen recht doet aan het CDA als volkspartij. Zij is het daarmee niet eens. Het CDA heeft natuurlijk wel meer labels dan alleen die van een boerenpartij. Laten we trots uitstralen om al deze labels te mogen dragen. Het CDA brengt als partij het platteland dichter bij de stad, zorgt voor de verbinding en waardeert het familiebedrijf als geen ander. En waarom zou je je van een label willen ontdoen waarmee je als politieke partij sinds de jaren tachtig duidelijk een stempel hebt gedrukt op de ontwikkeling en groei van de agrarische sector, en daarmee op de voedselvoorziening en economische groei van Nederland.’

Diezelfde boodschap uitte Bouwien Rutten maandagavond tegenover de Volkskrant-verslaggever. ‘We kregen geen krediet voor alles wat de boeren de afgelopen tien jaar hebben gedaan. De woede daarover was groot. De boerenstem heeft niet genoeg geklonken bij de rapportschrijvers van Zij aan Zij.’

Daarvan lijkt de CDA-leiding inmiddels ook doordrongen. ‘In de Randstad loopt alles vast, we moeten de steven wenden naar de regio’, merkte minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maandagavond op.

Marc Dullaert, sinds kort voorzitter van CDA Overijssel, haalt zelfs de hele toekomstvisie naar de buitengebieden: ‘Zij aan Zij is het nieuwe naoberschap’, vindt hij. Wat hij van het CDA verwacht? ‘Nieuwe, innovatieve verdienmodellen voor de gezinsbedrijven.’

Het hele artikel van fractievoorzitter Bouwien Rutten in Democratische Verkenningen is hier te downloaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.