01 november 2019

Klimaatakkoord Overijssel moet haalbaar en betaalbaar zijn

Het Overijssels klimaatakkoord is vastgesteld door Provinciale Staten. Het akkoord geeft de richting om daar te komen. Woordvoerder Wim Duitman: “Duurzaamheid betekent meer dan energieneutraal zijn. Duurzaam betekent ook dat we zorgvuldig moeten omgaan met onze financiën en ook het besef dat we zuinig moeten zijn me de ruimte die we hebben. Het Overijssels klimaatakkoord barst van de ambitie. Dat is positief en juicht het CDA het vanuit onze kernwaarde ‘rentmeesterschap alleen maar toe. We wilden wel weten wie er uiteindelijk verantwoordelijk is voor de balans tussen haalbaar, betaalbaar en het toch zetten van stappen in de energietransitie. De toezegging van de gedeputeerde dat hij zich maximaal inzet om die regie te houden stelde ons gerust ”

Verplichten?
Duitman legde namens de CDA fractie ook de vinger bij de vraag of de maatregelen voor de energietransitie straks een verplicht karakter krijgen. Hij is bang dat om het klimaat akkoord te realiseren er beslissingen zonder draagvlak worden genomen als het ernaar uit ziet als de doelstellingen niet gehaald worden. "Het uitgangspunt is dat er vooral initiatieven vanuit de provincie worden ondersteund. Dat is precies zoals het CDA het graag ziet. De gedeputeerde gaf aan dat hij in de uitwerking van het klimaatakkoord graag terugkomt naar de staten om samen tot gedragen oplossingen te komen. Met die toezegging kon het CDA instemmen met de plannen van het college", aldus Duitman. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.