11 december 2018

Mountainbikeroutes Sallandse Heuvelrug moeten open blijven

Het CDA heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van berichtgeving in de media waarin de beheerder van het natuurmuseum te Holten aangeeft dat hij constateert dat er veel hagedissen en hazelwormen worden doodgereden. Hij vindt, omdat dit beschermde dieren zijn, dat mountainbike paden verlegd moeten worden of zelfs gesloten. Wellicht zou de rechter hierover een uitspraak moeten doen. Vragensteller Jeroen Piksen licht toe: “De CDA fractie vindt natuur en bescherming daarvan erg belangrijk. Evenzeer hechten wij grote waarde aan het verantwoord, maar actief benutten en beleven van de mooie natuur, zoals je dat doet met mountainbiken. Wij vragen ons als CDA af of dit de gewenste maatregelen zijn”.

In balans
Het CDA zou het betreuren als in natuurgebieden zoals de Salllandse Heuvelrug en andere Natura 2000 gebieden nog meer wegen, paden en gebieden worden gesloten. In de provinciale natuurvisie zijn beschermen, beleven en benutten van de natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden en moet in goede balans met elkaar zijn. “Ik vind dat het belangrijk dat mountainbikers zich houden aan de aangegeven routes zodat de natuur beschermd wordt. Buiten de paden fietsen veroorzaakt veel plas- en kuilvorming, waardoor de toegankelijkheid voor wandelaars verslechtert en de natuur wordt geschaad. Daarbij moet er meer aandacht komen voor het groeiende probleem van afval dat langs de routes wordt weggegooid. We zouden graag zien dat hierop wel acties wordt ondernomen. Hiertoe hebben we het college opgeroepen in onze vragen”, aldus Piksen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.