03 oktober 2019

Ook minister wil in gesprek met SHT om sluiting spoedpost

Dat zoveel politieke partijen in Overijssel en in Twente zich zo druk hebben gemaakt over de sluiting van de spoedpost lijkt zijn vruchten af te werpen. CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg heeft een toezegging gekregen van minister Bruno Bruins dat hij op korte termijn in gesprek wil met de directie van Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT) en bestuurders uit Twente over de voorgenomen sluiting.

Sluiting spoedpost geen optie
“Alle partijen staan wij voor toegankelijke en bereikbare spoedzorg, ook in het buitengebied. Sluiten van de spoedzorg zonder gelijkwaardige alternatieven is wat ons allemaal betreft geen optie.” aldus raadslid Stefan ten Vergert van CDA Oldenzaal en fractievoorzitter Bouwien Rutten van CDA Overijssel. Beiden zijn erg te spreken over de toezegging van de minister aan de Tweede Kamer. “Dit gesprek moet zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Wij zullen ervoor pleiten dat er ook vertegenwoordigers van het patiëntencollectief aansluiten bij dit overleg. Leefbaarheid van het buitengebied gaat alle inwoners aan, hun stem moet gehoord en betrokken worden.”

Samen sterk
Twentse politici van veel verschillende partijen bundelen hun krachten om de sluiting van de spoedpost in Oldenzaal. Op 30 september ging een grote delegatie politici in gesprek met de directie van SHT. Na afloop van dit gesprek deden zij via een brief de oproep aan de huisartsenspoeddienst om niet op 10 oktober al het besluit te nemen om de spoedpost in Oldenzaal op te heffen. Deze oproep is ondertussen door nog meer politieke partijen ondertekend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.