10 februari 2020

Op zoek naar toeristische samenwerking ‘over de IJssel’

Het IJsselgebied is een gebied met veel potentie voor toerisme en recreatie. Er zijn allerlei initiatieven en groepjes die zich hiermee bezighouden. Maar de rivier blijkt vaak een barrière te zijn tussen Overijssel en Gelderland, ook bestuurlijk gezien. De CDA-Statenleden Karin van der Toorn (Overijssel) en Hans van Ark (Gelderland) willen dat er op toeristisch gebied wordt samengewerkt om de kansen aan beide kanten van de IJssel beter te benutten.

Die bereidheid is er, constateert Karin van der Toorn. ‘Afgelopen najaar hebben we, na een eerdere bijeenkomst met inwoners uit het gebied, al positieve gesprekken gehad met de beide gedeputeerden, Peter van ’t Hoog van Gelderland en Roy de Witte van Overijssel.’ Donderdag 6 februari spraken Van der Toorn en Van Ark in het Gelderse Wapenveld met een aantal inwoners en ambtenaren van beide provincies over de knelpunten, maar vooral ook de kansen voor verdere toeristische ontwikkeling van het IJsselgebied.

‘Het was een heel goede bijeenkomst, met veel lof voor ons initiatief’, legt Van der Toorn uit. ‘Iemand drukte het zo uit: ‘We hebben altijd aan beide kanten met de rug naar de IJssel gestaan, nu moeten we samen met het gezicht naar de IJssel gaan staan.’ Samen hebben we een aantal knelpunten en kansen geformuleerd en afgesproken dat de CDA Statenfracties met de colleges van beide provincies om de tafel gaan om te bezien welke rol de provincies hierin kunnen spelen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.