23 mei 2018

Openbaar Vervoer moet steeds beter aansluiten bij behoefte reiziger

Tijdens de Statenvergadering van 23 mei is de nota van uitgangspunten voor het aanbesteden van het Openbaar Vervoer vastgesteld. Overijssel gaat samen met provincies Flevoland en Gelderland het openbaar vervoer aanbesteden. Er is gekozen voor betere samenwerking, zodat reizigers zo goed mogelijk worden bediend. Het CDA was positief over de nota van uitgangspunten en heeft haar goedkeuring gegeven.

Vinger aan de pols
“Zoals het CDA al vaker heeft gezegd, zullen we een vinger aan de pols blijven houden als het gaat om maatwerk oplossingen als standaard openbaar vervoer niet mogelijk blijkt en initiatieven uit de samenleving niet van de grond komen.  Uiteraard houden we daarbij wel rekening met de huidige situatie. Volgens mij moeten we het als uitdaging zien om deze gebieden zoveel mogelijk, maar wel financieel verantwoord, te voorzien van collectief vervoer. Deze nota van uitgangspunten legt hier een mooie basis voor”, vertelt woordvoerder Verkeer en Vervoer Christiaan Schrijver.

Wat is een nota van uitgangspunten? 
Dit document vormt de basis van het document dat naar de vervoerders gaat en op basis waarvan zij hun aanbieding aan de provincie moeten maken.  Het CDA is vooral positief over het feit dat door de samenwerking met de andere provincies, ook betere oplossingen kunnen worden gerealiseerd als er maatwerk nodig blijkt.  Voorbeelden van maatwerk zijn kleinere bussen, andere dienstregeling, buurtbussen, of initiatieven uit de samenleving zoals een collectief carpoolsysteem, een liftpaal of digitale platformen zoals deze ondertussen in de kop van Overijssel zijn ontwikkeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.