04 december 2018

Overijssel goed vertegenwoordigd op kandidatenlijsten CDA Eerste Kamer en Europa

Overijssel is goed vertegenwoordigd op de kandidatenlijsten voor de Europa en de Eerste Kamer. Op beide lijsten is op nummer vijf een Overijsselse kandidaat te vinden. Voor Europa is dat Annie Schreijer uit Hengevelde. Zij is nu al Europarlementariër en is vooral actief op dossiers op het gebied van Landbouw en Natuur. Voor de Eerste Kamer staat Theo Rietkerk, oud gedeputeerde van Overijssel op de kandidatenlijst van het CDA.

Eerste Kamer
Theo Rietkerk is geen onbekende in Den Haag. Van 1998 tot 2003 was hij tweede Kamerlid. Op dit moment is Rietkerk voorzitter van het College van Bestuur van scholengemeenschap Landstede Groep. Dat blijft hij ook doen als hij wordt gekozen in de Eerste Kamer. Hij wil zich in de Eerste Kamer inzetten voor wetten en regels waar burgers en ondernemers écht iets aan hebben: “Het schort bij het uitvoeren van Haagse wetten en regels aan duidelijkheid voor de mensen die ermee te maken krijgen. Mijn inzet is om de praktijk uit de regio naar Den Haag te brengen bij het vaststellen of verminderen van Haagse wetten en regels, om perspectief te bieden aan burgers en ondernemers”.

Europa
Overijssels Europarlementariër Annie Schreijer Pierik staat voor de lijst voor de Europese verkiezingen op de vijfde plaats. Schreijer is blij met het vertrouwen van het bestuur. “Mooi van plek 25 in 2015 nu naar de 5e plaats. Samen met mijn kiezers vertrouw ik erop dat ik de komende jaren het werk in Brussel mag voortzetten”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.