04 februari 2020

Overleg met ondernemers over investeringsvoorstel MKB

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) staat volop in de belangstelling bij de provincie Overijssel. Er ligt een investeringsvoorstel van 21,4 miljoen euro waarover Provinciale Staten op woensdag 26 februari een besluit neemt. In de aanloop daar naartoe hield de CDA-fractie op maandag 3 februari een bijeenkomst met ondernemers in havezate De Oosterhof in Rijssen, georganiseerd door de Statenleden Susan Faal-Takak, Moniek Kleinsman en Jerry Blekkenhorst.

De provincie zet voor de komende vier jaar in op ondernemersvriendelijke dienstverlening, op een toekomstbestendig en krachtig MKB en ‘topclusters’ binnen het MKB die zich onderscheiden op kansrijke thema’s. Terwijl in de afgelopen jaren vooral werd ingezet op groei gaat het nu vooral om het vasthouden van de dynamiek in het Overijsselse bedrijfsleven.

Belangrijke aandachtspunten zijn in het investeringsvoorstel van de provincie zijn de gevolgen van verdere digitalisering (cybersecurity en robotisering), de energietransitie en de circulaire economie.

Tweede Kamerlid Hilde Palland-Mulder vertelde over ontwikkelingen die belangrijk zijn voor het MKB, zoals de ‘groeibrief’ van minister Wiebes van Economische Zaken over het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven op langere termijn. Ook het rapport van de commissie-Borstlap over de toekomstige arbeidsmarkt komt dezer dagen in de Kamer aan de orde.

‘We hebben het werkgeverschap wel erg onaantrekkelijk gemaakt. Neem ik personeel aan of niet, wil ik wel doorgroeien? Dat zijn vragen waar veel ondernemers mee worstelen’, aldus Hilde Palland. Zij benadrukte dat het MKB de grootste werkgever is van ons land, terwijl Overijssel relatief veel familiebedrijven kent. ‘En het is goed dat daar meer aandacht voor komt’, merkte zij op over het Overijsselse investeringsvoorstel.

Er werd in zeven groepjes gediscussieerd over ontwikkelingen die in gang gezet kunnen worden met het investeringsvoorstel van 21,4 miljoen euro voor het MKB. Er werd onder meer aandacht gevraagd voor het beter zichtbaar maken van provinciale stimuleringsregelingen en advisering bij bedrijfsopvolging.

Verder waren er op deze boeiende avond presentaties van voorzitter Hans ter Steege van de Kring Werkgevers Rijssen (KWR) en van Judith van Helvert-Beugels van Windesheim over het MKB en familiebedrijven in het bijzonder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.