13 april 2018

Provinciale subsidie voor roze zaterdag 2020 in Zwolle?

Onlangs is tijdens de vergadering van Provinciale Staten op voorstel van de VVD een motie aangenomen die het college van GS oproept de komst van het evenement 'Roze zaterdag 2020' naar Zwolle te halen met raad en daad te steunen. Het gegeven dat het een eenmalig en uniek evenement betreft en lhbti’ers (lesbisch, homo, biseksuelen, transgenders en interseksuelen) zich nog onvoldoende geaccepteerd voelen werden als reden gegeven voor indiening van deze motie. Behalve door de SGP, de Christen Unie en zeven leden van de CDA fractie werd de motie breed gesteund.

Aantal redenen voor tegenstem
Namens de gehele CDA-fractie meldde woordvoerder Jeroen Piksen dat het CDA onvoorwaardelijk mensen die zich tot de groep van lhbti rekenen accepteert en respecteert. De indieners van de motie stelden onder andere dat het gaat om een eenmalig en uniek evenement dat de maatschappelijke acceptatie van lhbti’ers zal bevorderen, ‘homohaat’ tegen gaat en dat er een specifieke regeling is voor dit soort evenementen. Bij de behandeling van de motie bleek dat de roze zaterdag tot dusver vier keer in Overijssel, met provinciale steun is gehouden, waarvan twee maal in Zwolle. Van een uniek en eenmalig evenement is daardoor geen sprake.

De provincie kent, in tegenstelling tot wat gesteld, geen specifieke regeling voor unieke eenmalige evenementen. De provincie ondersteunt actief, zelfs meerjarig, evenementen met een bovenlokale uitstraling en bereik en heeft hiervoor een subsidieregeling waarop de organisatoren met succes kunnen intekenen als de aanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden. Jaarlijks zijn er veel aanvragers en moeten veel organisatoren zonder provinciale steun hun evenement realiseren. De vraag is of er bijzondere redenen zijn hiervan af te wijken om de redenen die de indieners van de motie zelf noemen.

Het merendeel van de CDA fractie is van mening dat er onvoldoende redenen zijn in afwijking van het evenementenbeleid GS op te roepen nu al (financiële) steun aan dit evenement te geven, ook al is hiervoor nog geen verzoek door de organisatoren ingediend. Uiteraard is er de mogelijkheid een aanvraag voor het jaar 2020 in te dienen. De minderheid van de CDA fractie gaf steun aan de motie omdat dit evenement uitvoering geeft aan de eerder aangenomen Regenboogmotie en omdat zij juist wel het idee hebben dat voor de acceptatie van lhbti een event als roze zaterdag helpt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.