12 juli 2018

Provincie Overijssel zet in op Rijksregeling die opruimen drugsafval 100% vergoed

Uit antwoord op door het CDA Overijssel gestelde vragen blijkt dat de provincie Overijssel druk bezig is met de bestrijding van het dumpen van drugsafval in de buitengebieden. Nog deze zomer wordt naar verwachting een convenant afgesloten tussen, provincie, gemeenten, politie en terrein beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, zodat zij op elkaars grondgebied kunnen handhaven. Daarnaast lobbyt de provincie Overijssel samen met collega-provincies bij verschillende ministeries om een regeling van de grond te krijgen die de opruimkosten voor grondeigenaren volledig vergoed.

Drugscriminaliteit heeft prioriteit
Fractievoorzitter Martin Reesink is blij met de voortvarende houding van de provincie: “Ik vind het een goede zaak dat de provincie prioriteit geeft aan de bestrijding van drugscriminaliteit en in het bijzonder de dumpingen van drugsafval. Het afgelopen jaar hebben terreineigenaren voor meer dan €20.000 schade geleden. Onderzoek door de provincie laat zien dat een stijging van het aantal dumpingen verwacht kan worden. Daarom is het van groot belang dat de provincie doet wat binnen haar macht ligt om dit tegen te gaan. We blijven de ontwikkelingen met belangstelling volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.