13 juni 2018

"Provincie wees alert bij aanleg Duitse stroomtransportkabel bij Natura2000 gebied"

Het CDA heeft samen met de VVD vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten, omdat de fracties zich zorgen maken over de gevolgen van de aanleg van een Duitse stroomtransportleiding vlak langs het Natura2000 gebied bij De Lutte. Begin juni werd bekend dat de Duitse Stroombeheerder Amprion niet uitsluit dat de aanleg van de kabel grote gevolgen heeft voor het landschap. “Als CDA en VVD willen we graag meer duidelijkheid over de plannen rond de stroomtransportleiding. Daarom willen we zo snel mogelijk alle informatie op tafel”, aldus de fracties.

Effecten stroomsnelweg in beeld.
Het Duitse A-Nord moet vanaf 2025 stroom die door windmolens aan de Duitse Noordzeekust worden opgewekt naar het Rijnland transporteren via zes ondergrondse kabels. Hoe deze kabels gaan lopen is nog niet bekend. De fracties van CDA en VVD zijn benieuwd of het provinciebestuur al op de hoogte is van de Duitse plannen. Ook willen de fracties weten of er contact is met de betrokken netbeheerder en andere partijen zoals de Duitse gemeenten en Staatsbosbeheer. “Het is heel belangrijk om te weten is of de provincie een taak voor zichzelf ziet om erop toe te zien dat het natuurgebied geen schade oploopt en hoe dit toezicht er uit ziet. Daarnaast vinden wij dat voor een project als dit de milieueffecten goed in beeld moeten worden gebracht en dat er een onafhankelijk advies moet komen. We willen weten of het college dit ook vindt en op welke termijn dit in gang wordt gezet”, leggen woordvoerders Bouwien Rutten (CDA) en Jeannette Rikkink (VVD) uit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.