16 juni 2018

Statenleden steken schapenboer hart onder de riem na aanval wolf op schapen

Statenleden Jeroen Pikssen en Marco van der Vegte brachten zaterdagochtend 16 juni een bezoek aan de schapenhouderij van de familie Kalter in Liederholthuis. In de nacht van donderdag op vrijdag heeft een roofdier, mogelijk een wolf, een ware slachting onder zijn schapen aangericht met als triest resultaat 28 zwaar verwonde dode dieren.

Dierenleed
De kudde van ruim 140 schapen bevindt zich in een afgerasterd natuurgebied van ruim 65 hectare (zo'n 130 voetbalvelden). "De schrik zit er bij de familie goed in. Het dierenleed vinden zij verschrikkelijk en het is niet ondenkbeeldig dat er een tweede aanval volgt. De komst van steeds meer wolven naar Nederland etaleert het succes van het natuurbeleid, met name de verbinding tussen natuurgebieden. Wij vragen ons af of er voldoende is nagedacht over de keerzijde van zijn aanwezigheid: dierenleed van vee , genetische vermenging met honden en onveiligheid voor de mens" , legt woordvoerder Natuur Jeroen Piksen uit. .

Beschermde diersoort
De wolf behoort tot de wettelijk beschermde diersoorten. Volgend jaar stelt de provincie een nieuwe verordening flora en faunawet vast. Dit is hét moment alle aspecten ten aanzien van wolf in Overijssel grondig te overwegen en mogelijk een ontheffing te realiseren voor verjaging en in uiterste geval verwijderen (afschot) van dit roofdier. Wolven zijn goed voor de natuur, maar dierenwelzijn en veiligheid voor de mens staat wat het CDA betreft voorop. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.