23 december 2019

Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting 11 januari 2020

Hiermee nodigen wij leden en belangstellenden van harte uit voor de Nieuwjaarsontmoeting op
 
Zaterdagmiddag 11 januari 2020 in Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal.

Naast het uitwisselen van goede wensen, staat de bijeenkomst in het teken van onze Overijsselse inbreng op het startstuk ‘Zij aan Zij’, Perspectief 2030, dat begin november verscheen. Het verhaal van onze unieke provincie, moet in het stuk doorklinken en daarvoor is uw input nodig. We nodigen u uit om iemand mee te nemen naar de nieuwjaarsbijeenkomst.

Programma
13.30 uur   Inloop
14.00 uur   Welkom door voorzitter Marc Dullaert
Vervolgens spreken we met elkaar over de thema’s ‘bestaanszekerheid, levensloop, saamredzaamheid, landbouw, natuur, milieu- en energietransitie’, waarbij onze politieke bestuurders en vertegenwoordigers ook een rol spelen.
16.00 uur   Nieuwsjaarstoast en informeel samenzijn

Vervolg

Op basis van wat we ophalen tijdens deze bijeenkomst willen we vanuit Overijssel input geven op het startstuk tijdens de landelijke bijeenkomst van het Beraad Perspectief 2030 op 27 januari 2020 in het Zone College, Koggelaan 7 in Zwolle.
 
Vrijwillige bijdrage
Onze bijeenkomsten worden altijd goed bezocht en we organiseren deze met veel plezier. Om de kosten beperkt te houden, geven we je in overweging om een vrijwillige bijdrage over te maken op het bankrekeningnummer van het CDA Overijssel: NL55 RABO 0178 0543 99. Alvast hartelijk dank!

Aanmelden
Via de volgende link is aanmelden voor deze Nieuwjaarsontmoeting mogelijk. Van harte welkom!

-> AANMELDEN

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.