05 november 2019

Vacature Lid Dagelijks Bestuur CDA Overijssel - HRM

Het CDA Overijssel kent een Human Rescourse Management (HRM) commissie die faciliterend is aan CDA’ers in hun ambities en politieke ontwikkeling. Het huidige lid van het provinciaal Dagelijks Bestuur, met de portefeuille HRM, is voorgedragen om zitting te nemen in het landelijk DB. Met dit vertrek is het CDA Overijssel op zoek naar een nieuw provinciaal 

Lid Dagelijks Bestuur - HRM

die met visie en enthousiasme de HRM-portefeuille wil uitbouwen en beheren. De komende jaren zal het CDA nieuwe wegen moeten vinden om een vitale vereniging te kunnen blijven. Om daar als provinciale afdeling aan bij te dragen is passend HRM-beleid essentieel: ‘iedere CDA'er op de juiste plek!’. Aan het nieuwe DB-lid de uitdaging hier als voorzitter van de HRM-commissie, samen met andere provinciale HRM-coördinatoren, landelijk bestuur en partijbureau de mouwen voor op te stropen en de uitvoering eigentijds vorm te geven. 

De kandidaat:

 • is een overtuigde en herkenbare CDA’er;
 • respecteert de uitgangspunten van het CDA;
 • is integer en betrouwbaar;
 • heeft aantoonbare affiniteit met HRM;
 • heeft ervaring met voorzitterschap;
 • is in elk geval beschikbaar voor een volledige (eerste) periode van vier jaar.

De taken:

 • beheren en actualiseren van het HRM-beleid in lijn met landelijk ontwikkelingen;
 • voorzitten van de commissie HRM (circa zes leden) (circa 5 vergaderingen per jaar);
 • onderhouden van contacten met het bestuurslid HRM Landelijk DB en partijbureau;
 • bijwonen van de vergaderingen van, het dagelijks bestuur (circa 10/jr), algemeen bestuur (circa 5/jr) en algemene vergaderingen (2/jr); 
 • adviseren van lokale afdelingen op het gebied van HRM;
 • het ondersteunen bij functioneringsgesprekken in de provincie met Statenleden en waterschapbestuurders.

Enthousiast geworden?
Heb je interesse om te solliciteren naar deze uitdagende vrijwilligersfunctie? Maak dit voor 20 november a.s. kenbaar met jouw motivatie en CV bij ambtelijk secretaris Ria Bakker via [email protected]. Ook is het mogelijk namen van kandidaten door te geven die je geschikt acht.

Nadat gesprekken zijn gevoerd met de kandidaten zal het Dagelijks Bestuur een voorstel doen aan het Algemeen Bestuur en zal een voordracht aan de Algemene Vergadering worden geformuleerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.