19 januari 2020

Verbazing over uitbreidingsplan voor De Sallandse Heuvelrug

Het CDA-Statenlid Jeroen Piksen reageert verbaasd op een opmerking van Staatsbosbeheer over het voornemen om het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug richting het Reggedal uit te breiden.
In een artikel in De Twentsche Courant Tubantia van 7 januari wordt uitgelegd dat De Sallandse Heuvelrug vorig jaar 165.000 bezoekers heeft gehad en dat er meer ruimte nodig is om zowel de steeds grote toeloop van bezoekers op te vangen als de natuur te beschermen. Daarom moet de grens van het Nationaal Park worden verlegd richting het Reggedal, waar ook natuurgebieden als De Borkelt en het Wierdense Veld zijn te vinden.
Het CDA-Statenlid Jeroen Piksen stelt vragen aan Gedeputeerde Staten over dit kennelijke voornemen. Hij wil vooral weten of bij de provincie een verzoek tot uitbreiding is ingediend of dat de plannen van Staatsbosbeheer daar bekend zijn.
Ook vraagt Piksen zich af wie er eigenlijk beslist over mogelijke uitbreiding van het Nationaal Park en in hoeverre de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn daarbij betrokken worden. Hij informeert verder naar een mogelijk verband tussen het stopzetten van het Natura 2000-proces van het Wierdense Veld met een eventuele uitbreiding van het Nationaal Park.
‘In het verleden zijn de mogelijkheden tot uitbreiding van het Nationaal Park in noordelijke richting de Hellendoornse Berg onderzocht. Hiervoor was geen draagvlak vanwege de recreatieve beperkingen en afsluiting van gebieden’, aldus Jeroen Piksen.
‘In de berichtgeving over de nieuwe uitbreidingsplannen lees ik niets over draagvlak en betrokkenheid van bewoners en de gemeente Hellendoorn. Over de kosten van beheer en inrichting nog maar niet gesproken. Het is verstandig daar eerst maar eens goed naar te kijken. Als een en ander al onderzocht is, lijkt het verstandig de uitkomst te bespreken alvorens met plannen naar buiten te treden.’

De CDA-Statenfractie stelt de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  1. Is er bij de provincie een verzoek ingediend voor uitbreiding van het NP De Sallandse Heuvelrug of zijn hieromtrent plannen bij u bekend?
  2. Wie beslist over eventuele uitbreiding van Nationale Parken en wat is hierbij de positie van bewoners en de betrokken gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn?
  3. Wat zijn de consequenties van eventuele uitbreiding voor wat betreft toegankelijkheid, recreatieve voorzieningen, beheer- en onderhoudskosten?
  4. Is er een verband tussen het stopzetten van het Natura 2000-proces van het Wierdense Veld en de voorgenomen uitbreiding van het NP De Sallandse Heuvelrug?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.