17 juli 2018

Verkeersproblemen Zenderen moeten plek krijgen in onderzoek naar oplossen knelpunten A35 en A1

De verkeersproblemen in Zenderen kunnen worden opgelost als het ministerie van Infrastructuur en Milieu deze meeneemt in het onderzoek dat op de planning staat naar de knelpunten bij het knooppunt Azelo/Buren (A35/A1). Daarnaast moeten ze een plek krijgen in de nog dit najaar door Provinciale Staten vast te stellen Integrale Netwerkvisie Overijssel. “Op dit moment ligt er deels een parallelweg langs de A35 en A1. Dit is de zogeheten Amerikalaan. Doortrekking van deze weg zoveel mogelijk langs de A35/A1 en om Zenderen heen kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen die zich bijna dagelijks voordoen op deze wegen. Tegelijkertijd is de aanleg van deze zogenaamde 5B-variant één van de belangrijkste mogelijkheden voor het oplossen van de verkeersproblemen in het dorp Zenderen in de gemeente Borne. Dit moet een plek krijgen in het onderzoek van de minister. Wij hebben gedeputeerde Boerman gevraagd dit bij de minister onder de aandacht te brengen. Hij heeft aangegeven dit te zullen doen”, vertelt woordvoerder Verkeer en Vervoer Ben Eshuis.

Regionaal probleem
In het najaar stellen Provinciale Staten de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) vast. In deze netwerkvisie wordt vastgesteld welke onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer voor de provincie het belangrijkste zijn. “Wat het CDA betreft komen de verkeersproblemen in Zenderen in combinatie met de problemen op het knooppunt A35/A1 hoog op de lijst van projecten die de aandacht krijgen. Deze problemen hebben namelijk veel invloed op het verkeer in de regio. Voor de oplossing daarvan zet het CDA in op het realiseren van een Westelijke Randweg om Zenderen heen in combinatie met het doortrekken van deze weg naar de N744 (de Albergerweg). Een eerste stap in dit proces zou dan kunnen zijn dat een verbinding tussen de N744 (de Albergerweg) en de Almelose kant van de N743 wordt gerealiseerd”, aldus Eshuis.

Op bezoek in Zenderen
Zoals het er nu naar uitziet organiseert de provincie Overijssel mede op initiatief van de fracties van CDA en SP op 5 september een werkbezoek aan Zenderen. Tijdens het werkbezoek gaat de commissie in gesprek met inwoners van Zenderen en met het aldaar opgerichte actiecomité om een duidelijk beeld te krijgen van de impact van de verkeersproblemen op het dagelijks leven van de inwoners. Als het aan het CDA ligt krijgen ook de betrokken wethouders en raadsleden uit de gemeenten Borne, Almelo en Tubbergen een uitnodiging voor het werkbezoek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.