03 december 2019

Waarom is schaapskudde Haaksbergerveen geen partij in kavelruil?

 

De aanwijzing van natuurgebieden tot Natura 2000 gebieden heeft voor het gebruik en de inrichting hiervan grote gevolgen. Woordvoerders Jeroen Piksen en Ben Eshuis stellen het college van Gedeputeerde Staten vragen over het toeristische en recreatieve medegebruik en de sociale samenhang in deze gebieden. Daarnaast willen ze ook inzicht in de afweging van belangen. Piksen en Eshuis: “Wij hebben kennis genomen van de situatie van Schaapskooi Horstervennehoes nabij het Haaksbergerveen. De schaapskudde onderhoudt het landschap en er zijn vele vrijwilligers die hierbij helpen. Vanuit het Horstervennehoes worden vele educatieve activiteiten georganiseerd en veel toeristen bezoeken de schapen op het veld of bij de schaapskooi. Nu de pachtperiode afloopt, wordt de grond waar de schaapskudde gebruik van maakt aangeboden voor vrijwillige kavelruil, terwijl de schaapskooi deze grond graag opnieuw zou pachten of zelf aankopen. We vragen ons af hoe de belangenafweging heeft plaatsgevonden en waarom de grond die nu ook een maatschappelijk doel dient niet in bezit kan blijven van de schaapskudde." 

Duurzaam onderhoud
De stichting Schaapskudde Haaksbergen beheert vanuit haar schaapskooi het Horstervennehoes een schaapskudde die jaarlijks van mei t/m oktober in opdracht van Staatsbosbeheer de velden van het Haaksbergerveen begraast. De schaapskudde levert op duurzame wijze een bijdrage aan het onderhoud van de beschermde natuur in de directe omgeving.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.