08 maart 2019

Wat het CDA Overijssel deed in dossier Lelystad Airport

Het CDA wij begrijpt en deelt de zorgen van de inwoners van Overijssel over de uitbreiding van Lelystad Airport. Dat maakt ook dat het CDA al langere tijd actief bezig is,  om ons Overijssels standpunt te verdedigen naar het Rijk. Namelijk eerst het luchtruim herindelen en de vliegroutes verhogen. Ook zijn er vele fouten in dit proces gemaakt, onder andere in de MER rapportage. Deze is nu hersteld maar vervolgens zijn er weer nieuwe fouten ontdekt. Kortom, onze boodschap aan het Ministerie is: zorg dat het luchtruim eerst op orde komt door een zorgvuldige herindeling van het luchtruim, wees transparant en een betrouwbare overheid die haar afspraken nakomt. Tot die tijd, niet vliegen! Door het initiatief van het CDA ruim een jaar geleden is dit standpunt Statenbreed aangenomen en heeft de provincie samen met 15 gemeenten een kritische zienswijze ingediend bij het Ministerie van I en W.

Bijgaand enkele links naar uitspraken over het standpunt van CDA Overijssel in deze:

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.