02 september 2019

Woordvoerders Landbouw en Natuur op werkbezoek in Steenwijkerland

Op uitnodiging van fractievoorzitter van CDA Steenwijkerland, Jan Vredenburg, gingen statenleden Jeroen Piksen en Karin van der Toorn op pad in Steenwijkerland. Het bezoek begon bij riettelers in het plaatsje Nederland om te luisteren naar de uitdagingen waar deze beroepsgroep mee te maken krijgt. . Als je in Steenwijkerland bent, mag een bezoek aan Giethoorn niet ontbreken. Hier werd gesproken over de groei van waterplanten waar de recreatievaart ernstige hinder van ondervindt. Ook de grote drukte in Giethoorn en de uitdagingen die dit met zich meebrengt werden besproken. Jeroen Piksen legt uit waarom hij en werkbezoek als dit zo belangrijk vindt: “Al deze onderwerpen hebben raakvlakken met het beleid van de provincie. Door de korte lijnen binnen het CDA wordt er snel geschakeld en kunnen we elkaar versterken. Zo werken we met het CDA Steenwijkerland nauw samenwerken in het dossier Natura 2000, toerisme en bevaarbaarheid van de meren en plassen in het gebied”.

7 generaties riettelers
Het werkbezoek begon in het plaatsje Nederland op het bedrijf van riettelers familie De Dood. Het familiebedrijf is al 7 generaties lang in handen van familie De Dood. “We hebben hier uitgebreide uitleg gehad over het proces van rietsnijden, verwerken en uiteindelijk het gebruik van riet. Naast het riet snijden, is de familie zeer actief op het gebied van natuurbeheer. De passie van Johan en Yfke voor alle flora en fauna op hun bedrijf straalde eraf. Doordat subsidies voor riettelers voor veenmosrietland bijna worden gehalveerd, wordt het steeds lastiger om de bedrijfsvoering sluitend te krijgen en komt het natuurbeheer onder druk te staan. Efficiënt riet snijden wordt steeds belangrijker. We hebben aangegeven dat we als CDA blijvend zullen gaan voor gezond evenwicht tussen economie en ecologie bij natuur- en landbouw en dat er ook voor de professionele riettelers een verdienmodel mogelijk moet blijven“, vertelt Karin over het bezoek.

Giethoorn; (te) veel toeristen en waterplanten
Na het bezoek aan de riettelers ging het bezoek verder in Giethoorn. Een dorpje met ongeveer 2500 vaste inwoners, krijgt jaarlijks een miljoen toeristen op bezoek om te genieten van het prachtige Overijssel. Jeroen PIksen vertelt: “Door deze massa’s toeristen loopt het dorpje tegen grenzen aan. De vaarroutes, maar ook parkeerplaatsen raken overvol. Sommige toeristen hebben weinig respect voor de vaste bewoners en hun huizen. Hier hebben we ook als provincie aandacht voor. We hebben ook nog een kijkje genomen op de Belterwijde. Doordat het water hier steeds schoner wordt, groeien ook steeds meer waterplanten. De zeilers en recreatievaart hebben hier last van. Ecologen willen de natuur juist graag behouden. Ik ben hier in de vorige statenperiode ook geweest en heb hierover aan de bel getrokken bij het provinciebestuur. De uitkomst hiervan, maar ook van de dialoog tussen verschillende partijen, is dat de waterplanten in een gedeelte van het water zijn gemaaid en een gedeelte niet. Zo kunnen ecologie en recreatie hand in hand gaan. Het was mooi om dit op de Belterwijde met eigen ogen kunnen zien en ervaren”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.