27 november 2019

Zorgen over​ toekomst boeren en rietsnijders Weerribben - Wieden

De fractie van het CDA Steenwijkerland bracht op 20 november samen met woordvoerders Landbouw en Natuur van CDA Overijssel een werkbezoek aanMelkveebedrijf Vonderkamp van Kasper van Benthem in Blokzijl.Het bezoek stond in het teken van de uitdagingen waar de boeren en riettelers in en rond Nationaal Park Weerribben-Wieden mee te maken hebben. Door het scheurverbod, het verlagen van de subsidies voor rietsnijders en de naderende maatregelen die de stikstofcrisis moeten vlottrekken, hebben boeren en rietsnijders inSteenwijkerland zorgen over de toekomst. In een gesprek met LTO, riettelers en aanwonenden werden zorgen gedeeld. 

Scheurverbod
Agrariërs maken zich grote zorgen over de toekomstbestendigheid van hun bedrijven ten gevolge van te nemen gebiedsmaatregelen Natura 2000 in combinatie met het ‘scheurverbod’. Een aantal agrarische bedrijven moet gedwongen plaats maken of gronden inleveren voor nieuwe natuurontwikkeling. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering te veel beperkt door het geldende scheurverbod van grasland terwijl de hoogte van eventuele schadevergoedingen ontoereikend is voor bedrijfsverplaatsing. Het proces met de provincie verloopt hierdoor stroef. Mogelijke nog te nemen ‘stikstofmaatregelen’ in combinatie met de veenweidevisie vergroten de zorgen. Er werden voorbeelden besproken van de gevolgen die wisselende regelgeving heeft voor agrarische bedrijven uit de omgeving. Karin van der Toorn: “We zijn ons er zeer van bewust dat stapeling van gebiedsmaatregelen grote druk en onzekerheid bij de agrarische familiebedrijven teweeg brengt. Bij de behandeling van het provinciale inpassingsplan Weerribben en Wieden zullen we hier extra aandacht voor vragen”. 

Vergoeding rietsnijders ontoereikend
De bestaande beheersvergoeding voor rietsnijders wordt gehalveerd. Volgens eigenberekeningen van de rietsnijders is het bedrag dat overblijft absoluut ontoereikend om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Velen overwegen daarom te stoppenen de pacht te beëindigen. Staatsbosbeheer deelt de zorgen en verwacht dat kostenvan rietmaaien in geval van aanbesteding hoger zijn dan huidige kosten, mede omdat er maar enkele aanbieders zijn. Gebieden waar geen beheer door rietsnijders plaatsvindt veranderen binnen enkele jaren in bos en verliezen daarmee het unieke gebiedskarakter van de Weerribben en Wieden. Statenlid Jeroen Piksen: “Is dit wat we willen? Ik denk het niet. Samen met andere partijen heeft de CDA Statenfractie het initiatief genomen met de gedeputeerde te spreken en samen na te denken over oplossingen”.

Zorgen delen
De fracties vinden het van het grootste belang dat burgers en ondernemers zorgen en opvattingen met de gekozen volksvertegenwoordigers delen. Daar staat het CDA altijd voor open. Om goede en afgewogen besluiten te kunnen nemen is het nodig de deelbelangen goed te kennen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.