21 december 2017

11 januari “Platteland van de Toekomst” Congres

De Statenfractie van het CDA Overijssel organiseert op 11 januari 2018 een congres over de toekomst van het Overijssels Platteland. Tijdens het congres kunnen belangstellenden meedenken over oplossingen om het Overijssels Platteland ook in de toekomst leefbaar te houden. “We zijn op zoek naar praktische ideeën en oplossingen die ons helpen bij het maken van een voorstel dat we in maart aan willen bieden aan Provinciale Staten. Daarvoor hebben we input nodig van de mensen en organisaties die dagelijks ervaren hoe het is. Tijdens de middag gaan we aan verschillende thematafels met elkaar in gesprek”, vertellen Statenleden Jeroen Piksen, Ben Eshuis en Bouwien Rutten, initiatiefnemers van het congres.

Doe mee
Iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het platteland en zijn ideeën wil delen of in gesprek wil gaan met anderen die het Overijssels platteland een warm hart toe dragen is van harte welkom. Het congres vindt plaats op 11 januari vanaf 13:00 uur in het Kulturhus in Hoge Hexel. Lees hier alles over het programma en aanmelden. 

Tijdens het congres bespreken we aan verschillende thematafels:

  • Krimp (bereikbaarheid, openbaar vervoer, kleine scholen, pinautomaten )
  • Sociaal ( Eenzaamheid- en armoedebestrijding)
  • Veiligheid (leegstand en toezicht, toenemend gevoel van onveiligheid)
  • Verbinding stad en platteland (ondernemen in het buitengebied, nieuwe platteland bewoners)
  • Uitdagingen voor de agrarische sector (asbest, imago intensieve veehouderij, voortbestaan familiebedrijven)

Wilt u bij uw aanmelding aangeven welke twee tafels uw voorkeur hebben?

Programma  

13.00 uur Inloop met koffie en thee

13.30 uur Start programma We starten de middag met drie sprekers. Zij zorgen voor actuele inzichten en inspiratie. De sprekers zijn Gert Jan Hospers (hoogleraar Transitie in Stad en Regio - Radboud Universiteit), Hans Peter Benschop (directeur trendbureau Overijssel) en Eddy van Hijum (gedeputeerde Economie voor Overijssel). Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek aan verschillende thematafels. In het aanmeldingsformulier kunt u aangeven welke twee tafels uw voorkeur hebben?

16.30 uur Afsluiting en daarna hapje drankje.

Input initiatiefvoorstel
Het CDA Overijssel werkt aan een initiatiefvoorstel met concrete acties om een bijdrage te leveren aan het woonplezier van de inwoners van het Overijssels platteland. Het Overijssels platteland moet ook in de toekomst een fijne plek zijn om te wonen en werken. Bewoners van het platteland krijgen de komende jaren te maken met veel verschillende ontwikkelingen. Krimp, de beschikbaarheid van voorzieningen zoals openbaarvervoer en pinautomaten, de ontwikkelingen in de landbouw en het verwijderen van asbesthoudende daken. De middag, die wordt ingeleid door verschillende inspirerende sprekers, moet input opleveren om het initiatiefvoorstel van concrete oplossingen te voorzien die passen bij de wensen van de inwoners van Overijssel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.