16 januari 2015

Aankondiging: Themabijeenkomst Meer banen door sterk MKB

Over het thema 'het MKB als motor van de regionale economie' organiseert het CDA Overijssel op zaterdag 24 januari een themabijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 10:00 uur bij Ondernemershuis aan de H.G. Gooszenstraat 1, 7415 CL in Deventer. Inloop vanaf 9:30 uur.

Als sprekers zullen optreden de heer Michaël van Straalen (voorzitter MKB-Nederland) en Harry Webers (oud-directeur Witteveen+Bos, auteur van deltaplan economie Oost-Nederland). Aansluitend vindt een forumdiscussie plaats met beide inleiders en gedeputeerde Eddy van Hijum, tevens lijsttrekker van het CDA-Overijssel. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aan de discussie deel te nemen. 

Het jaar 2015 is het jaar waarin Nederland uit het economisch dal moet klimmen. Er is ambitie nodig om de economische groei aan te jagen en de werkloosheid fors te laten dalen. Ook in Overijssel is de werkloosheid nog steeds onverminderd hoog; met 8,3% hoger dan het landelijk gemiddelde.

Motor van de economie

Het CDA beschouwt het midden- en kleinbedrijf (MKB) als de motor van de regionale economie. De groei van het aantal banen is sterk afhankelijk van investeringen, export en innovatie door MKB-ondernemers. De provincie kan bijdragen aan een aantrekkelijk en concurrerend vestigings- en ondernemersklimaat voor het MKB. Bijvoorbeeld door innovatie te stimuleren, verloedering en leegstand aan te pakken en bij aanbestedingen kansen te bieden aan regionale bedrijven. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.