19 januari 2018

Ben Eshuis vraagt aandacht voor verkeersveiligheid op de Thorbeckestraat (N343) in Oldenzaal

Tijdens de commissievergadering van 17 januari vroeg woordvoerder Verkeer en Vervoer Ben Eshuis aandacht voor de verkeersveiligheid op de Thorbeckestraat (N343) tussen de Essenlaan en de Oliemolenstraat in Oldenzaal.

Thorbeckestraat De provinciale weg N343 wordt met de N342 verbonden via de bebouwde kom van de gemeente Oldenzaal middels een plaatselijke ontsluitingsweg, de Thorbeckestraat. De Thorbeckestraat is een weg met daarlangs nogal wat woningen en bedrijfjes, met halverwege een wegversmalling vanwege een viaduct dat over deze weg ligt en het is een weg met daarlangs een niet beveiligd fietspad.

Gemeente aan zet
"In antwoord op mijn vragen heeft Gedeputeerde Boerman aangegeven dat de provincie Overijssel bereid is om mee te denken over oplossingen voor de op de Thorbeckestraat ervaren problemen met de verkeersveiligheid. Wel gaf hij aan dat het initiatief daartoe wat hem betreft bij de gemeente Oldenzaal ligt. Wordt vervolgd dus", aldus woordvoerder Ben Eshuis.

Onvoldoende effect
In het verleden is al vaker getracht een oplossing te vinden voor de problematiek die op de Thorbeckestraat wordt ervaren. Wat in de praktijk heeft geleid tot 'goed bedoeld' lapwerk. Met andere woorden de al getroffen maatregelen hebben niet tot het beoogde resultaat geleid. De verkeersveiligheid op deze weg is er niet door verbeterd en ook de verkeersdruk is door de al getroffen maatregelen niet afgenomen. Wellicht zou het een mogelijkheid zijn om de provinciale wegen N342 en de N343 ergens op de N342 rechtstreeks op elkaar aan te laten sluiten. Ook de CDA raadsfractie in Oldenzaal heeft er bij haar college van B & W op aangedrongen te zoeken naar een oplossing voor de gevaarlijke situatie op dit gedeelte van de N343.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.